Danh sách tên ký hiệu của NATO cho tên lửa không đối không

bài viết danh sách Wikimedia

Tên ký hiệu của NATO cho loạt tên lửa không đối khôngAA, với các vũ khí Xô Viết:

 • AA-1 "Alkali" (Kaliningrad K-5)
 • AA-2 "Atoll" [Vympel K-13)
 • AA-3 "Anab" (Kaliningrad K-8)
 • AA-4 "Awl" (Raduga K-9)
 • AA-5 "Ash" (Bisnovat R-4)
 • AA-6 "Acrid" (Bisnovat R-40)
 • AA-7 "Apex" (Vympel R-23)
 • AA-8 "Aphid" (Molniya R-60)
 • AA-9 "Amos" (Vympel R-33)
 • AA-10 "Alamo" (Vympel R-27)
 • AA-11 "Archer" (Vympel R-73)
 • AA-12 "Adder" (Vympel R-77)
 • AA-X-13 "Arrow" (Vympel R-37)
 • - chưa có thông tin - (Novator KS-172AAM-L)

Xem thêm: Tên ký hiệu của NATO


Tham khảoSửa đổi