Danh sách thành phố Cuba

bài viết danh sách Wikimedia
Bản đồ Cuba

Thành phố lớnSửa đổi

Đây là các thành phố lớn ở Cuba xếp theo dân số (số liệu 2003).

Thành phố khácSửa đổi

Tham khảoSửa đổi