Danh sách thành viên ban nhạc có thành viên của The Beatles

bài viết danh sách Wikimedia

The Beatles là một ban nhạc rock người Anh thành lập năm 1960. Năm 1957,John Lennon quyết định lập một ban nhạc skiffle nhỏ với bạn bè có tên là The Quarrymen, tiền thân của The Beatles sau này. Kể từ đó, ban nhạc có rất nhiều lần đổi tên cũng như các thành viên cho tới khi thành một khối thống nhất vào năm 1962 với John Lennon, Paul McCartney, George HarrisonRingo Starr. Sau khi ban nhạc tan rã vào năm 1970, các thành viên đều có các dự án solo và thành công cùng các ban nhạc của riêng mình. Dù Lennon bị ám sát vào năm 1980, các thành viên còn lại của The Beatles đã tái hợp trong dự án The Beatles Anthology vào năm 1994. Harrison qua đời vào năm 2001 và kể từ đó, không còn nữa những mối quan hệ về âm nhạc giữa 2 Beatle còn lại.

Tiền BeatlesSửa đổi

John Lennon, Paul McCartney, George HarrisonSửa đổi

The Quarrymen
(nguồn gốc The Black Jacks)
(Tháng 3 – Tháng 4 năm 1957)
The Quarrymen
(Tháng 4 – Tháng 8 năm 1957)
 • John Lennon – hát chính, guitar
 • Rod Davis – banjo
 • Len Garry/Ivan Vaughan – tea chest bass
 • Eric Griffiths – guitar
 • Colin Hanton – trống
 • Pete Shotton – washboard
The Quarrymen
(Tháng 8 – Tháng 10 năm 1957)
 • John Lennon – hát chính, guitar
 • Rod Davis – banjo
 • Len Garry – tea chest bass
 • Eric Griffiths – guitar
 • Colin Hanton – trống
The Quarrymen
(Tháng 10 năm 1957 – Tháng 2 năm 1958)
 • John Lennon – hát chính, guitar
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
 • Rod Davis – banjo
 • Len Garry – tea chest bass
 • Eric Griffiths – guitar
 • Colin Hanton – trống
The Quarrymen
(Tháng 2 – Tháng 3 năm 1958)
 • John Lennon – hát chính, guitar
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
 • George Harrison – guitar
 • Len Garry – tea chest bass
 • Eric Griffiths – guitar
 • Colin Hanton – trống
The Quarrymen
(Tháng 3 – Tháng 9 năm 1958)
 • John Lennon – hát chính, guitar
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
 • George Harrison – guitar
 • Colin Hanton – trống
 • John Duff Lowe – piano
The Quarrymen
(Tháng 9 năm 1958 – Tháng 1 năm 1959)
 • John Lennon – hát chính, guitar
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
 • George Harrison – guitar
 • Colin Hanton – trống
The Quarrymen
(Tháng 1 – Tháng 2 năm 1959)
 • John Lennon – hát chính, guitar
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
 • George Harrison – guitar
The Les Stewart Quartet
(Tháng 8 – Tháng 9 năm 1959)
 • Les Stewart – bass
 • Ken Brown – guitar
 • George Harrison – guitar
 • Geoff Skinner – trống
The Quarrymen
(Tháng 9 năm–Tháng 10 năm 1959)
 • John Lennon – hát chính, guitar
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Ken Brown – bass
Johnny và the Moondogs
(Tháng 10 năm 1959 – Tháng 1 năm 1960)
 • John Lennon – hát chính, guitar
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Ken Brown – bass
The Beatals
(Tháng 1 – Tháng 5 năm 1960)
 • John Lennon – hát chính, guitar
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Stuart Sutcliffe – bass
The Nerk Twins
(23–24 Tháng 4 năm 1960)
 • John Lennon – hát chính, guitar
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
The Silver Beetles
(Tháng 5 – Tháng 6 năm 1960)
 • John Lennon – hát chính, guitar
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Stuart Sutcliffe – bass
 • Tommy Moore – trống
The Silver Beats
(14 Tháng 5 năm 1960)
 • John Lennon – hát chính, guitar
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Stuart Sutcliffe – bass
 • Cliff Roberts – trống
Johnny Gentle và ban nhạc
(20–28 Tháng 5 năm 1960)
The Silver Beatles
(Tháng 7 – Tháng 8 năm 1960)
 • John Lennon – hát chính, guitar
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Stuart Sutcliffe – bass
 • Norman Chapman – trống

Pete BestSửa đổi

The Blackjacks
(Tháng 10 năm 1959 - Tháng 8 năm 1960)

Ringo StarrSửa đổi

The Eddie Clayton Skiffle Group
(1957–1958)
 • Eddie Clayton – hát chính, guitar
 • Frank Walsh – guitar, hát chính
 • Roy Trafford – tea chest bass, hát chính
 • John Dougherty – washboard, hát chính
 • Ritchie Starkey – trống
The Darktown Skiffle Group
(1958–1959)
 • Ritchie Starkey – trống
 • Các thành viên khác không rõ
Rory Storm & The Hurricanes
(nguồn gốc The Raving Texans)
(Tháng 3 năm 1959 - Tháng 8 năm 1962)
 • Rory Storm (nghệ danh của Alan Caldwell) – hát chính, guitar
 • Johnny Guitar (nghệ danh của John Byrne) – guitar, hát chính
 • Ty Brien (nghệ danh của Charles O'Brien) – guitar, hát chính
 • Lu Walters (nghệ danh của Walter Eymond) / Bobby Thompson – bass, hát chính
 • Ringo Starr (nghệ danh của Ritchie Starkey) – trống

The BeatlesSửa đổi

The Beatles
(12 Tháng 8 – Tháng 12 năm 1960)
 • John Lennon – hát chính, guitar, harmonica
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Stuart Sutcliffe – bass
 • Pete Best – trống
The Beatles
(Tháng 12 năm 1960)
 • John Lennon – hát chính, guitar, harmonica
 • Paul McCartney – hát chính, guitar
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Pete Best – trống
 • Chas Newby – bass
The Beatles
(Tháng 1 năm 1961 – 15 Tháng 8 năm 1962)
 • John Lennon – hát chính, guitar, harmonica
 • Paul McCartney – hát chính, bass
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Pete Best – trống
Tony Sheridan và the Beat Brothers
(22 Tháng 6 năm 1961)
 • Tony Sheridan – hát chính, guitar
 • John Lennon – guitar, hát chính
 • Paul McCartney – bass, hát chính
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Pete Best – trống
The Beatles
(16–17 Tháng 8 năm 1962)
 • John Lennon – hát chính, guitar, harmonica
 • Paul McCartney – hát chính, bass
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Johnny Hutchinson – trống, hát chính
The Beatles
(18 Tháng 8 năm 1962 – 11 Tháng 9 năm 1969)
 • John Lennon – hát chính, guitar, harmonica, keyboards, định âm, bass
 • Paul McCartney – hát chính, bass, guitar, keyboards, định âm, trống
 • George Harrison – guitar, hát chính, sitar, bass, keyboards, định âm, chỉnh âm moog
 • Ringo Starr – trống, định âm, hát chính, keyboards
The Beatles
(3–13 Tháng 6 năm 1964)
Ringo Starr bị bệnh
 • John Lennon – hát chính, guitar, harmonica
 • Paul McCartney – hát chính, bass
 • George Harrison – guitar, hát chính
 • Jimmy Nicol – trống
The Beatles
(22 Tháng 8 – 5 Tháng 9 năm 1968)
Ringo Starr rời khỏi ban nhạc tạm thời
 • John Lennon – hát chính, guitar, keyboards, định âm, trống
 • Paul McCartney – hát chính, bass, trống, định âm, keyboards, guitar
 • George Harrison – guitar, hát chính, bass, định âm, trống
The Beatles với Billy Preston
(22–31 Tháng 1 năm 1969)
dự án Get Back
 • John Lennon – hát chính, guitar, keyboards, bass, định âm
 • Paul McCartney – hát chính, bass, guitar, keyboards, định âm
 • George Harrison – guitar, hát chính, bass, định âm
 • Ringo Starr – trống, định âm, hát chính
 • Billy Preston – keyboards
The Beatles
(12 Tháng 9 năm 1969 – 10 Tháng 4 năm 1970)
Lennon rời khỏi ban nhạc
 • Paul McCartney – hát chính, bass, keyboards, maracas
 • George Harrison – hát chính, guitar
 • Ringo Starr – trống
The Beatles ("The Threetles")
(1994–1995)
The Beatles Anthology tái hợp trong ("Free as a Bird" và "Real Love")
 • Paul McCartney – hát chính, bass, guitar, keyboards, định âm
 • George Harrison – hát chính, guitar, ukulele, định âm
 • Ringo Starr – trống, hát chính, định âm

TimelineSửa đổi

Ringo StarrPete BestStuart SutcliffeJohn LoweGeorge HarrisonPaul McCartneyIvan VaughanColin HantonPeter ShottonEric Ronald GriffithsJohn Lennon

Hậu BeatlesSửa đổi

George HarrisonSửa đổi

SoloSửa đổi

George Harrison
(Tháng 12 năm 1967–1968)
George Harrison
(1970)

Traveling WilburysSửa đổi

Traveling Wilburys
(1988)
Traveling Wilburys
(1990)

John LennonSửa đổi

Plastic Ono BandSửa đổi

Plastic Ono Band
(Tháng 5 – Tháng 6 năm 1969)
Plastic Ono Band
(1969)
Plastic Ono Band
(1970)
Plastic Ono Band cùng the Harlem Community Choir
(1971)
John Lennon và the Plastic Ono Band cùng the Flux Fiddlers
(1971)
John Lennon và the Plastic Ono Elephants Memory Band cùng Invisible Strings
(1972)
Plastic U.F.Ono Band & Something Different
(1973)
John Lennon và the Plastic Ono Nuclear Band & Little Big Horns & the Philharmonic Orchestrange
(1974)

SoloSửa đổi

John Lennon
(1980)

Paul McCartneySửa đổi

WingsSửa đổi

Wings
(1971–1972)
Wings
(1972–1973)
Wings
(1973–1974)
Wings
(1974–1975)
Wings
(1975–1977)
Wings
(1977–1978)
Wings
(1978–1980), bao gồm cả thành viên trong "Rockestra"
Wings
(1981)

SoloSửa đổi

Paul McCartney
(1970)
Paul McCartney
(1981–1982)
Paul McCartney
(1985–1986)
Paul McCartney
(1987–1989)
Paul McCartney
(1989–1991)
Paul McCartney
(1991–1994)
Paul McCartney
(2002–nay)

Ringo StarrSửa đổi

Ringo Starr & His All-Starr Band
(1989)
Ringo Starr & His All-Starr Band
(1992)
Ringo Starr & His All-Starr Band
(1995)
Ringo Starr & His All-Starr Band
(1997–1998)
Ringo Starr & His All-Starr Band
(1999)
Ringo Starr & His All-Starr Band
(2000)
Ringo Starr & His All-Starr Band
(2001)
Ringo Starr & His All-Starr Band
(2003)
 • Ringo Starr – trống, định âm, hát chính
 • Paul Carrack – piano, keyboards, organ, hát chính
 • Sheila E. – trống, định âm hát chính
 • Colin Hay – guitar, hát chính
 • John Waite – bass guitar, hát chính
 • Mark Rivera – saxophone, hát chính
Ringo Starr & His All-Starr Band
(2006)
Ringo Starr & His All-Starr Band
(2008)

Pete BestSửa đổi

Lee Curtis và the All-Stars
(tháng 9 năm 1962 - giữa năm 1963)
The Original All-Stars /
The Pete Best Four /
The Pete Best Combo
(1963–1968)
 • Pete Best – trống
 • Tony Waddington – lead guitar, hát chính
 • Wayne Bickerton – bass, hát chính
 • Tommy McGurk – guitar
The Pete Best Band
(1988–nay)
 • Pete Best – trống, hát chính

Các thành viên khác:

 • Phil Melia – lead guitar, hát chính
 • Tony Flynn – guitar, hát chính
 • Paul Parry – bass, hát chính
 • Roag Best - trống

Chú thíchSửa đổi