Danh sách vườn quốc gia tại Iceland

bài viết danh sách Wikimedia

Tính đến năm 2008, Iceland có 3 vườn quốc gia.[1] Trước năm 2008, có 4 vườn quốc gia ở Iceland, trong năm đó Jökulsárgljúfur và Skaftafell đã được sáp nhập và hợp nhất vào Vườn quốc gia Vatnajökull.[2] Vatnajökull cũng là vườn quốc gia có diện tích lớn nhất châu Âu về mặt địa lý.[2]

   * là một Di sản thế giới của UNESCO
Tên Hình ảnh Vị trí Thành lập Diện tích
Snæfellsjökull Tây Iceland 2001 170 km2 (66 dặm vuông Anh)[3]
Vatnajökull Đông Nam Iceland 2008 12.000 km2 (4.600 dặm vuông Anh)[1]
Þingvellir* Nam Iceland 1928

Vườn quốc gia cũ Sửa đổi

Tên Hình ảnh Vị trí Thành lập Diện tích
Jökulsárgljúfur   Bắc Iceland 1973
Skaftafell   Nam Iceland 1967 4.807 km2 (1.856 dặm vuông Anh)

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ a b “National Parks in Iceland”. Iceland Tourist Board. Visiticeland.com. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2010.
  2. ^ a b “Vườn quốc gia Vatnajokull”. Háskóli Íslands. hi.is. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 4 năm 2009. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2010.
  3. ^ “Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull” (PDF). Environment agency of Iceland. ust.is. Truy cập ngày 12 tháng 5 năm 2012.