Danh sách xe tăng

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách xe tăng là danh sách liệt kê các loại xe tăng của từng quốc gia

Liên Xô-Nga

sửa

Hoa Kỳ

sửa

Chiến tranh thế giới thứ nhất

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
M1917   Xe tăng hạng nhẹ 952
M1918   Xe tăng siêu nhẹ 15[1]

Giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
M1921   Xe tăng hạng trung 1 nguyên mẫu[2]
M1922   Xe tăng hạng trung 11
T1   Xe tăng hạng nhẹ ~10
T2   Xe tăng hạng trung 1[3]
T7   Xe tăng hạng nhẹ
M1   Xe tăng siêu nhẹ 113
M2   Xe tăng hạng nhẹ
M2   Xe tăng hạng trung 18 M2

94 M2A1

Marmon-Herrington CTLS   Xe tăng hạng nhẹ/ Xe tăng lội nước 875

Chiến tranh thế giới thứ 2

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
M3/M5 Stuart   Xe tăng hạng nhẹ
M22 Locust   Xe tăng đổ bộ đường không hạng nhẹ 830
M24 Chaffee   Xe tăng hạng nhẹ
M3 Lee   Xe tăng hạng trung 6258
M4 Sherman   Xe tăng hạng trung 49,234, không bao gồm nguyên mẫu[4]
M6   Xe tăng hạng nặng 40
M26 Pershing   Xe tăng hạng trung/ Xe tăng hạng nặng 2239
T14   Xe tăng hạng nặng 2[5]

Chiến tranh lạnh đến nay

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
T92   Xe tăng hạng nhẹ
M-551 Sheridan   Xe tăng hạng nhẹ 1700
M41 Walker Bulldog   Xe tăng hạng nhẹ 3729
M46 Patton   Xe tăng hạng trung 1,160 (tất cả các biến thể)[6]
M47 Patton   Xe tăng hạng trung Hơn 9000
M48 Patton   Xe tăng hạng trung ~12.000
M60 Patton   Xe tăng chiến đấu chủ lực/ Xe tăng hạng trung Trên 15.000 (tính mọi biến thể)
M26 Pershing   Xe tăng hạng nặng/ Xe tăng hạng trung 2.202
T95   Xe tăng hạng trung 9
T29   Xe tăng hạng nặng
M103   Xe tăng hạng nặng 300
MBT-70   Xe tăng chiến đấu chủ lực 14
M1 Abrams   Xe tăng chiến đấu chủ lực Hơn 9000

Chiến tranh thế giới thứ nhất

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Little Willie   Nguyên mẫu xe tăng 1
Mark I   Xe tăng 150
Mark II   Xe tăng 50
Mark III   Xe tăng 50
Mark IV   Xe tăng chiến đấu 1220
Mark V   Xe tăng hạng nặng 400
Mark VI   Dự án xe tăng 0
Mark VII   Xe tăng 3
Mark VIII   Xe tăng 125
Mark IX   Xe tăng 34
Mark X Dự án xe tăng 0
Mark A   Xe tăng hạng trung 200 (trước ngày 14 tháng 3 năm 1919)
Mark C   Xe tăng hạng trung 36

Giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Carden-Loyd Mk VI   Xe tăng siêu nhẹ 450
Mk II   Xe tăng hạng nhẹ ~100
Mk III   Xe tăng hạng nhẹ 42
Mk IV   Xe tăng hạng nhẹ 34
Mk V   Xe tăng hạng nhẹ 22
Mk VI   Xe tăng hạng nhẹ 1285
Vickers Mk E   Xe tăng bộ binh hạng nhẹ 137
Mk I   Xe tăng hành trình 125
Mk II   Xe tăng hành trình 175
Mk III   Xe tăng hành trình 65
Vickers Medium Mark I   Xe tăng hạng trung vài chục
Vickers Medium Mark II   Xe tăng hạng trung ~100
Vickers Medium Mark III   Xe tăng hạng trung 6
Vickers A1E1 Independent   Xe tăng hạng nặng 1

Chiến tranh thế giới thứ hai

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Matilda I   Xe tăng bộ binh hạng nhẹ 139
Matilda II   Xe tăng bộ binh 2987
Mk.III «Valentine"   Xe tăng bộ binh 7315
Mk VII Cavalier Xe tăng hành trình 500
Mk.VIII "Harry Hopkins"   Xe tăng hạng nhẹ 99 [7]
Mk.V «Covenanter"   Xe tăng hạng trung 1771
Mk.VIII "Cromwell"   Xe tăng hành trình hạng trung 4016
Mk.VI "Crusader"   Xe tăng hành trình hạng trung 5300
Mk.VIII “Challenger”   Xe tăng hành trình hạng trung ~450
Mk.VII "Tetrarch"   Xe tăng hạng nhẹ 177
Mk.IV "Churchill"   Xe tăng bộ binh hạng nặng 5640
Comet   Xe tăng hành trình hạng trung 1186
Excelsior   Xe tăng hạng nặng 2
Sherman Firefly   Xe tăng hạng trung 699
TOG II   Xe tăng siêu nặng 1
Tortoise   Xe tăng hạng nặng 6

Chiến tranh lạnh đến nay

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Charioteer   Xe tăng hành trình/ Xe tăng hạng trung 442[8]
Conqueror   Xe tăng hạng nặng 185
Centurion   Xe tăng chiến đấu chủ lực 4,423[9]
Chieftain   Xe tăng chiến đấu chủ lực 2265
Challenger 1   Xe tăng chiến đấu chủ lực 420
Challenger 2   Xe tăng chiến đấu chủ lực 447

Pháp

sửa

Chiến tranh thế giới thứ nhất

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Schneider CA1   Xe tăng hạng trung/ Xe tăng bộ binh ~400
St Chamond   Xe tăng hạng trung ~400
Renault FT-17   Xe tăng hạng nhẹ >3800
Char 2C   Xe tăng hạng nặng 10

Giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới đến chiến tranh thế giới thứ hai

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Renault FT-35   Xe tăng bộ binh hạng nhẹ R 35: 1,540

R 40": ~ 200

FCM F1   Xe tăng siêu nặng 1
FCM 36   Xe tăng bộ binh hạng nhẹ 100
Char D1   Xe tăng hạng nhẹ 160
Char D2   Xe tăng hạng trung 100
Char B1   Xe tăng hạng nặng 405 (34 Char B1, 369 Char B1 bis & hai Char B1 ter)
Hotchkiss H35   Xe tăng hành trình ~1200
AMC 34   Xe tăng hạng nhẹ 12
AMC 35   Xe tăng hành trình 57+
SOMUA S35   ~440 Xe tăng hành trình
AMR 33   Xe tăng kỵ binh hạng nhẹ 123
AMR 35   Xe tăng kỵ binh hạng nhẹ 167(Tất cả các biến thể)
ARL 44   Xe tăng hạng nặng 60

Chiến tranh lạnh đến nay

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
AMX 13   Xe tăng hạng nhẹ 7.700 (Tổng cộng)

3.400 (Xuất khẩu) 4.300 (Được sử dụng trong quân đội Pháp)

AMX 50   Xe tăng hạng nặng 6
AMX 30   Xe tăng chiến đấu chủ lực 3571
AMX-56 Leclerc   Xe tăng chiến đấu chủ lực ~862

Đức

sửa

Chiến tranh thế giới thứ nhất

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
A7V   Xe tăng hạng nặng 20
K-Wagen   Xe tăng siêu nặng 2
LK I   Xe tăng hạng nhẹ 1
LK II   Xe tăng hạng nhẹ ~25

Chiến tranh thế giới thứ hai

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Panzer I   Xe tăng hạng nhẹ 1.659 làm xe tăng hạng nhẹ

184 làm xe tăng chỉ huy 445 làm xe tăng huấn luyện 147 như khung xe chuyển đổi đặc biệt[10]

Panzer II   Xe tăng hạng nhẹ 1.856 (không bao gồm các biến thể)
Panzer III   Xe tăng hạng trung 5,774
Panzer IV   Xe tăng hạng trung ~8553(tất cả các biến thể)
Panther   Xe tăng hạng trung ~6000
Neubaufahrzeug   Xe tăng hạng trung 5
VK 30.01 (P)   Xe tăng hạng trung 1
VK 4501 (P)   Xe tăng hạng nặng 10~19 bộ phận
Tiger I   Xe tăng hạng nặng 1347
Tiger II   Xe tăng hạng nặng 489
Panzer VII Löwe Xe tăng siêu nặng 0
Panzer VIII Maus   Xe tăng siêu nặng 2
Panzerkampfwagen E-100   Xe tăng siêu nặng 1 nguyên mẫu chưa hoàn thiện
Landkreuzer P. 1000 Ratte   Dự án xe tăng siêu nặng 0

Chiến tranh lạnh đến nay

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Lince Xe tăng chiến đấu chủ lực
Tanque Argentino Mediano   Xe tăng chiến đấu chủ lực/ Xe tăng hạng trung 280
Leopard 1   Xe tăng chiến đấu chủ lực 6,565:
 • 4.744 xe tăng chiến đấu chủ lực
 • 1.741 xe đa dụng và xe phòng không
 • 80 xe nguyên mẫu và xe tiền loạt
Leopard 2   Xe tăng chiến đấu chủ lực 3,600[11]

Chiến tranh thế giới thứ nhất

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Fiat 2000   Xe tăng hạng nặng 2

Giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Fiat 3000   Xe tăng hạng nhẹ 152
L3 / 33   Xe tăng siêu nhẹ 1200
L3 / 35   Xe tăng siêu nhẹ 1.300
M11 / 39   Xe tăng hạng trung 100 (96 xe tăng hoạt động, 4 nguyên mẫu)
M13 / 40   Xe tăng hạng trung 740
M14 / 41   Xe tăng hạng trung 800
M15 / 42   Xe tăng hạng trung 82~287

Chiến tranh thế giới thứ hai

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
L6 / 40   Xe tăng hạng nhẹ 283
Fiat M16 / 43 Xe tăng hạng trung 1 nguyên mẫu chưa hoàn thiện
P26 / 40   Xe tăng hạng nặng 103

Chiến tranh lạnh đến nay

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
OF-40   Xe tăng chiến đấu chủ lực 36
Ariete   Xe tăng chiến đấu chủ lực 200

Tiệp Khắc

sửa

Giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới đến Chiến tranh thế giới thứ hai

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Kolohousenka Xe tăng hạng nhẹ
LT vz. 34   Xe tăng hạng nhẹ 50 + 1 nguyên mẫu
Panzer 35t   Xe tăng hạng nhẹ 434
Panzer 38 (t)   Xe tăng hạng nhẹ 1414
V-8-H   Xe tăng hạng trung 2 nguyên mẫu
AH-IV   Xe tăng siêu nhẹ 155 + 4 nguyên mẫu
40M Turán   Xe tăng hạng trung 424
Tančík vz. 33   Xe tăng siêu nhẹ 70+4 nguyên mẫu

Chiến tranh lạnh đến nay

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
T-54A, T-54AM, T-54AK, T-54AMK, T-55 và T-55A   Xe tăng hạng trung/ Xe tăng chiến đấu chủ lực 2.700 xe tăng T-54A, T-54AM, T-54AK, T-54AMK (từ năm 1957 đến năm 1966) và 8.300 xe tăng T-55 và T-55A (từ năm 1964 đến năm 1983; T-55A có lẽ được sản xuất từ ​​năm 1968) . Hầu hết chúng được xuất khẩu.
T-72M / T-72M1   Xe tăng chiến đấu chủ lực Khoảng 1.700 chiếc T-72 / T-72M / T-72M1 được sản xuất từ ​​năm 1981 đến 1990. Quân đội Tiệp Khắc có 815 chiếc T-72 vào năm 1991.

Ba Lan

sửa

Giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới đến Chiến tranh thế giới thứ hai

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
PZInż 130   Xe tăng lội nước hạng nhẹ 1 nguyên mẫu
TKS   Xe tăng siêu nhẹ 575
4TP   Xe tăng hạng nhẹ 1 nguyên mẫu
7TP   Xe tăng hạng nhẹ 149 (+13 nguyên mẫu 9TP)
10TP   Xe tăng hạng nhẹ 1

Chiến tranh lạnh đến nay

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
PT-91 Twardy   Xe tăng chiến đấu chủ lực 281[12]

Tây Ban Nha

sửa

Trước và trong Nội chiến Tây Ban Nha

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Trubia Xe tăng hạng nhẹ
FIAT 3000B Xe tăng hạng nhẹ
Mercier 1
Carro de Combate de Infantería 1
Verdeja   Xe tăng hạng nhẹ 1
Sadurni de Noya 6
Barbastro 4
Trubia A4 1
Trubia-Naval 12~20

Chiến tranh lạnh đến nay

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Lince Xe tăng chiến đấu chủ lực

Canada

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Ram   Xe tăng hạng trung 2032
Grizzly I   Xe tăng hạng trung 188

New Zealand

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Bob Semple   Xe tăng hạng nhẹ
Schofield Xe tăng hạng nhẹ 2
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Sentinel   Xe tăng hành trình 65
Thunderbolt   Xe tăng hành trình 1
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Tosan Xe tăng hạng nhẹ 120 [13]
Zulfiqar   Xe tăng chiến đấu chủ lực ~150 Zulfiqar-1 vao năm 2012[14]

1 nguyên mẫu Zulfiqar-2,

150 Zulfiqar-3

Mobarez   Xe tăng chiến đấu chủ lực
Type 72Z   Xe tăng chiến đấu chủ lực ~400[15]
Karrar Tập tin:Iranian third generation tank-Karrar.jpg Xe tăng chiến đấu chủ lực ~420

I-rắc

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Lion of Babylon   Xe tăng chiến đấu chủ lực 100

Israel

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
M50/M51-Super Sherman   Xe tăng hạng trung
Tiran-1/Tiran-2/Tiran-4/Tiran-4Sh/Tiran-5/Tiran-5Sh/TI-67   Xe tăng hạng trung/Xe tăng chiến đấu chủ lực >376[16]
Magach   Xe tăng chiến đấu chủ lực
Sabra   Xe tăng chiến đấu chủ lực 170
Merkava   Xe tăng chiến đấu chủ lực 1970
Sho't   Xe tăng chiến đấu chủ lực

Trung Quốc

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Type 59   Xe tăng chiến đấu chủ lực ~9000
Type 62   Xe tăng hạng nhẹ Trên 1500 chiếc
Type 63   Xe tăng hạng nhẹ Khoảng 1550
Type 69   Xe tăng chiến đấu chủ lực
Type 80   Xe tăng chiến đấu chủ lực hơn 500 (cho đến năm 2003)
Type 85   Xe tăng chiến đấu chủ lực
Type 88   Xe tăng chiến đấu chủ lực hơn 500 (cho đến năm 2003)
Type 96   Xe tăng chiến đấu chủ lực Hơn 2.000
Type 98   Xe tăng chiến đấu chủ lực hơn 100 cho đến năm 2003
Type 99   Xe tăng chiến đấu chủ lực 890

Triều Tiên

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Chonma-ho   Xe tăng chiến đấu chủ lực >1,200[17][18]
P'okp'ung-ho Xe tăng chiến đấu chủ lực
Songun-915 Xe tăng chiến đấu chủ lực >200

Hàn Quốc

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
K1 88   Xe tăng chiến đấu chủ lực K1: 1,027

K1A1: 400+

K2 Báo Đen   Xe tăng chiến đấu chủ lực

Nhật Bản

sửa

Giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới đến Chiến tranh thế giới thứ hai

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Chi-I Kiểu 87   Xe tăng hạng trung 1
I-Go Kiểu 89   Xe tăng hạng trung
Chi-Ha Kiểu 97   Xe tăng hạng trung 1.162 (cộng thêm 930 chiếc Kiểu 97-Kai)
Chi-He kiểu 1   Xe tăng hạng trung 170
Chi-Nu Kiểu 3   Xe tăng hạng trung 60~166
Chi-To Kiểu 4   Xe tăng hạng trung 2~5
Chi-Ri Kiểu 5   Xe tăng hạng trung 1 nguyên mẫu chưa hoàn chỉnh [19]
Type 94   Xe tăng siêu nhẹ 823
Te-Ke Kiểu 97   Xe tăng siêu nhẹ 600
Ha-Go Kiểu 95   Xe tăng hạng nhẹ 2348 [20]
Ke-Ni Kiểu 98   Xe tăng hạng nhẹ 104
Ke-To Kiểu 2   Xe tăng hạng nhẹ
Ke-Nu Kiểu 4   Xe tăng hạng nhẹ ~100
Ke-Ho Kiểu 5   Xe tăng hạng nhẹ 1
Jyu-Sokosha Kiểu 92   Xe tăng siêu nhẹ ~167
Ka-Mi Kiểu 2   Xe tăng lội nước 182~184
Ka-Chi Kiểu 3   Xe tăng lội nước 19[21]
To-Ku Kiểu 5 Xe tăng lội nước 1 nguyên mẫu[22]

Chiến tranh lạnh đến nay

sửa
Tên Hình ảnh Loại Số lượng chế tạo
Type 61   Xe tăng chiến đấu chủ lực 560
Type 74   Xe tăng chiến đấu chủ lực 893
Type 90   Xe tăng chiến đấu chủ lực 341
Type 10   Xe tăng chiến đấu chủ lực 106 (FY 2010–2020)[23]

Chú thích

sửa
 1. ^ Forty, George; Livesey, Jack (2012). The Complete Guide to Tanks & Armoured Fighting Vehicles. Leicestershire: Arness publishing. tr. 81. ISBN 978-1-78019-164-5.
 2. ^ "Xưởng quân giới M1921". www.militaryfactory.com.
 3. ^ http://preservedtanks.com/Types.aspx?TypeCategoryId=1210
 4. ^ Zaloga (Armored Thunderbolt) p. 57
 5. ^ Chamberlain & Ellis p157
 6. ^ “M46 Patton (General Patton)”. militaryfactory.com (bằng tiếng Anh). ngày 21 tháng 5 năm 2018. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 9 năm 2004. Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2020.
 7. ^ Fletcher, p. 42
 8. ^ “Finnish Defence Forces sale of used equipment”. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 7 năm 2009. Truy cập ngày 31 tháng 7 năm 2007.
 9. ^ “Centurion (A41) – Main Battle Tank – History, Specs and Pictures – Military Tanks, Vehicles and Artillery”. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 11 năm 2014. Truy cập ngày 15 tháng 11 năm 2014.
 10. ^ Thomas L.Jentz, Hilary Louis Doyle: Panzer Tracts No.23 – Panzer Production from 1933 to 1945
 11. ^ “Deutsche Panzer für Katar” (bằng tiếng Đức). Truy cập ngày 26 tháng 10 năm 2019.
 12. ^ “PT-91 Twardy total production”.
 13. ^ https://web.archive.org/web/20070216120054/http://www.tau.ac.il/jcss/balance/Iran.pdf
 14. ^ Iranian Ground Forces Equipment Lưu trữ 2010-03-03 tại Wayback Machine globalsecurity.com
 15. ^ Pike, John. “Iranian Ground Forces Equipment”. www.globalsecurity.org. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 4 năm 2006. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2006.
 16. ^ Д. Тимохин. Танковый парк стран Ближнего и Среднего Востока // "Зарубежное военное обозрение", № 2 (743), 2009. стр.32-39
 17. ^ "softland". Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 6 năm 2008. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2018.
 18. ^ Igor Witkowski. Czołgi Świata. W-wa.
 19. ^ Zaloga 2007, tr. 22.
 20. ^ Leland S. Ness. (Lỗi Lua: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '1 tháng 1'.). Jane’s World War II Tanks and Fighting Vehicles: The Complete Guide. ISBN 0007112289. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp)
 21. ^ Taki's Imperial Japanese Army: Type 3 Amphibious Tank "Ka-Chi"
 22. ^ Tomczyk 2003, tr. 32.
 23. ^ “中央調達における、令和元年度調達実績及び令和2年度調達見込がまとまりましたので お知らせします。令和2年度中央調達の主要調達予定品目” (PDF) (bằng tiếng Nhật). 防衛装備庁. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 23 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 7 năm 2020.

Tài liệu tham khảo

sửa