Mở trình đơn chính

Danh sách xe tăng

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách xe tăng là danh sách liệt kê các loại xe tăng thường gặp.

Hàn QuốcSửa đổi

Hoa KỳSửa đổi

Liên Xô-NgaSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

AnhSửa đổi

PhápSửa đổi

IranSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Tham khảoSửa đổi