Diễn giả truyền cảm hứng

Nghề nghiệp

Diễn giả truyền cảm hứng hay diễn giả có sức thuyết phục hay gọi đơn giản là người thuyết giảng, là một diễn giả chuyên có những phát biểu hướng đến việc thúc đẩy hay truyền cảm hứng cho khán giả. Những diễn giả này sẽ cố gắng thử thách hay chuyển hóa các khán giả.[1] Những phát biểu dạng này thường được gọi là lời cổ vũ hay lời động viên.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Marsha Gilbert (Tháng 12 năm 2002). “Why the motivation business is booming (Tại sao ngành kinh doanh thúc đẩy lại đang bùng nổ)”. Tạp chí Ebony (Gỗ mun), ấn bản 58 số 2. Nhà xuất bản Johnson (Johnson Publishing Company). tr. 136. ISSN 0012-9011. Truy cập ngày 25 tháng 5 năm 2016. Black motivational speakers are Black but they challenge and transform Black, White and Brown listeners of every creed and orientation [...]

Liên kết ngoàiSửa đổi