Động cơ thúc đẩy là một khái niệm lý thuyết để giải thích hành vi. Nó cho con người lý do cho việc hành động, ham muốn và nhu cầu. Động cơ thúc đẩy có thể được định nghĩa là hướng của một người đến hành vi, hoặc điều gì làm cho một người muốn lặp lại một hành vi hoặc ngược lại.[1]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Ellliot, Andrew J; Covington, Martin. “Approach and Avoidance Motivation”. Educational Psychology Review 13 (2001): 2.