Duyên Hải (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Duyên hải trong tiếng Việt có nghĩa là đường bờ biển. Tại Việt Nam, danh từ Duyên Hải còn được đặt cho các địa danh sau: