Dynasty Warriors 5

trò chơi điện tử năm 2005

Dynasty Warriors 5 là một trò chơi Tam Quốc trên Play Station 2Xbox do hãng Koei của Nhật sản xuất.

Tái hiện người Tam Quốc sửa

Đây là phần 5 của trò chơi Dynasty Warriors,trò tập hợp những nhân vật có trong cuối đời Đông Hán và thời Tam Quốc Về nhân vật, giống Dynasty Warriors 4 nhưng có thêm

 1. Guan Ping (Quan Bình)
 2. Xing Cai (Tinh Thái)
 3. Pang De (Bàng Đức)
 4. Cao Pi (Tào Phi)
 5. Ling Tong (Lăng Thống)
 6. Zou Ci(Tả Từ)

Sửa đổi cả trang phục nhân vật cũ.

Nhân vật sửa

Có hai loại tướng:đại tướng và phó tướng. Phó tướng không có hình dạng nhất định.Sau đây là các đại tướng

-Shu(Thục)

-Wei(Ngụy)

-Wu(Ngô)

-Other(Khác)

Lưu ý:Ở Dynasty Warriors 5 XTREME LEGEND, Dynasty Warriors 5, Warrios Orochi, Warrios Orochi 2 bạn chỉ chơi các nhân vật trên. Còn Dynasty Warriors 5 Empires thì bạn có thể chơi phó tướng.

Cách chơi sửa

Trò chơi này chơi 2 người. Có các nút

 • Vuông(D)là tấn công
 • Tròn(O)là Musou
 • Tam Giác(V)là tấn công thần
 • Ích(X)là nhảy
 • L1 là thủ
 • L2 là ẩn(hoặc hiện)máu người và địch
 • R1+D là bắn cung
 • R2 là chuyển thể loại bản đồ

-Mỗi nhân vật đều có 4 vũ khí, khi ấn O, bạn sẽ luyện Musou, khi đủ Musou;ấn O bạn sẽ ra chưởng.Trường hợp máu bạn có màu đỏ Musou sẽ tự hồi phục, ấn O bạn sẽ ra chưởng mạnh hơn. -Khi ân L1,nếu có tên địch trước mặt thì ân V

 • Vũ khí 1:3(D)+(V)và 2(D)+(V)
 • Vũ khí 2 có thêm:4(D)+(V) và 2(D)+nhiều(V)
 • Vũ khí 3 có thêm:5(D)+(V) và 2(D)+nhiều(V)
 • Vũ khí 4 có thêm:6(D)trở lên

Trong game, bạn sẽ gặp một thứ mà khi ăn sẽ có chữ Musou Rage, Musou Rage có chức năng là làm nhân vật đánh mạnh hơn, để kích hoạt bạn ấn R3.

Thể loại sửa

Hack & Slash

Có 4 phiên bản:

 1. Dynasty Warriors 5
 2. Dynasty Warriors 5 XTREME LEGEND
 3. Dynasty Warriors 5 Empires
 4. Dynasty Warriors 5 Special

Phần trước của game sửa

 1. Dynasty Warriors 1
 2. Dynasty Warriors 2
 3. Dynasty Warriors 3
 4. Dynasty Warriors 4

Phần sau của game sửa

 1. Dynasty Warriors 6
 2. Dynasty Warriors 7
 3. Dynasty Warriors 8

Xem thêm sửa

 1. Samurai Warriors
 2. Warriors Orochi
 3. Warriors Orochi 2

Tham khảo sửa