Dynodeđiện cực thực hiện nhân điện tích thông qua phát xạ thứ cấp, đặt trong các Đèn điện tử chân không.[1]

Hai hàng dynode dạng cung trong một đèn nhân quang điện

Đèn đầu tiên sử dụng một dynode là dynatron, tổ tiên của các magnetron trong đó sử dụng một dynode duy nhất. Các Đèn nhân quang điện và đèn video camera trước đây, sử dụng dãy dynode bố trí thích hợp để thực hiện được việc nhân lượng điện tử thu nhận ở photocathode lên hàng trăm triệu lần.

Hoạt độngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Albert W. Hull, E. F. Hennelly and F. R. Elder, The Dynatron Detector -- a new heterodyne receiver for continuous and modulated waves, Proceedings of the Institute of Radio Engineers Vol. 10, No. 5 (Oct. 1922), p. 320-343

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi