Eiji (英慈?) (1268 - 1313) là lãnh chúa Okinawa đời thứ 3 thuộc dòng Eiso, là con thứ hai của Taisei[1]. Ông trị vì từ năm 1309 đến khi qua đời. Tamagusuku con trai thứ tư của Eiso lên nối ngôi ở tuổi 19 vào năm 1314, và bắt đầu một thời đại mới.

Tiền nhiệm:
Taisei
Lãnh chúa của Okinawa
1309 - 1313
Kế nhiệm:
Tamagusuku

Tham khảoSửa đổi