Eo biển Tsushima tức eo biển Đối Mãeo biển nằm giữa đảo TsushimaIkinoshima, và là một phần của eo biển Triều Tiên giữa bán đảo Triều Tiên và đảo Kyushu.

Eo biển Tsushima nằm giữa đảo Tsushima và đảo Iki

Ở Nhật Bản thì ngược lại, Đối Mã dùng cho toàn thể eo biển Triều Tiên.

Tham khảo sửa