Eurométropole de Metz
Quốc gia Pháp Pháp
Vùng Grand Est
Tỉnh Moselle
Quận
45
Mã của tổng
Thủ phủ Metz
Tổng ủy viên hội đồng
 –Nhiệm kỳ
François Grosdidier
2020-nay
Dân số không
trùng lặp
224,863 người
(2019)
Diện tích 31.280 ha = 312.8 km²
Mật độ 719 hab./km²

Eurométropole de Metz là một đô thị, cấu trúc liên xã tập trung vào các thành phố của Metz. Nó nằm ở Moselle, Grand Est, vùng đông bắc Pháp. Nó được tạo ra dưới dạng một cộng đồng khối dân cư vào tháng 1 năm 2014 và trở thành đô thị vào tháng 1 năm 2018.[1] Nó có diện tích 312,8 km2 và dân số 224.863 người vào năm 2019.[2]

Bố cục

sửa

Métropole này bao gồm 46 xã sau:[3][4]

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Décret n° 2017-1412 du 27 septembre 2017 portant création de la métropole dénommée « Metz Métropole » | Legifrance”. Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2018.
  2. ^ Comparateur de territoire, INSEE. 4 April 2022.
  3. ^ Metz Métropole (N° SIREN : 200039865), BANATIC. Accessed 4 April 2022.
  4. ^ “Intercommunalité-Métropole de Metz Métropole (200039865)”. INSEE. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2022.