FRB (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

FRB có thể là Ngân hàng Dự trữ Trung ương, như là:

Tham khảoSửa đổi