Fair Land Sarawak (tiếng Việt: Vùng đất tươi đẹp Sarawak) là quốc ca của Thuộc địa vương thất Sarawak, sau này là bang Sarawak của Malaysia. Từ năm 1946 đến năm 1973, nó được sử dụng cùng với bài "God Save the King/Queen" (sau khi bàn giao).

Fair Land Sarawak
Tiếng Việt: Vùng đất tươi đẹp Sarawak

Quốc ca của Thuộc địa vương thất Sarawak
về sau là bang  Sarawak của Malaysia
LờiF. C. Ogden
NhạcGeorge R. K. Freeth
Được chấp nhận1946
Cho đến1973
Mẫu âm thanh
Fair Land Sarawak

Vào năm 1973, nó bị thay thế bởi "Sarawak Bahagia". Nhạc sáng tác bởi George R. K. Freeth, còn lời được viết bởi F.C. Ogden.[1]

Lời

sửa

Chính thức

sửa

Lời bài hát ban đầu là tiếng Anh. Sau đó, nó được dịch sang tiếng Mã Lai.

tiếng Anh Tiếng Mã Lai
Fair Land Sarawak
We will never cease to honour thee
and with our loyal sons
Defend your liberty
From your high forest hills,
Down to the open sea
May freedom ever reign
Men live in unity
Proudly our Flag flies high
above our Country strong and free
Long may our People live
in peace and harmony
Sarawak Tanah Airku
Engkau akan kami sanjung
Dengan anakmu yang setia
Akan kami berjuang
Dari bukit-bukau
Hingga ke laut samudera
Semoga terus aman sentosa
Hidup dengan bersatu padu
Berkibarlah oh benderaku
Di negaraku terus teguh dan bebas
Semoga rakyat hidup bersama
Dalam aman dan harmoni

Không chính thức

sửa

Phiên bản tiếng Iban được cho là sắp xếp bởi Abang Ujai.

Tiếng Iban Tiếng Hán
Pemanah Sarawak kami selalu meri puji
Nyaga pengelantang menua anak kami
Ari bukit, kampung ngagai tasik nyadi
Pemaik meruan, kami begempung ati
Tinggi menira bediri diatas menua kami
Gayu mensia diau likun enggau rami
美麗砂朥越我們忠心愛您永不停
愛國兒女們保衛您自由安寧
從遼闊大海遠達高大的山林
願自由恆久統治民活和諧裡
傲然我國旗飄揚自由壯麗永高升
願我民安寧生活和平融洽裡

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa