Flora là một đô thị cấp bốn ở tỉnh Apayao, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2015, đô thị này có dân số 17.391 người trong.

Bản đồ của Apayao với vị trí của Flora
Bản đồ của Apayao với vị trí của Flora

Các đơn vị hành chính

sửa

Flora, về mặt hành chính, được chia thành 16 khu phố (barangay).

  • Poblacion Đ
  • Tamalunog
  • Mallig
  • Malubibit Sur
  • Poblacion West
  • San Jose
  • Santa Maria
  • Upper Atok (Coliman)

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa

Bản mẫu:Apayao