Flores

trang định hướng Wikimedia

Flores là một từ trong tiếng Tây Ban Nhatiếng Bồ Đào Nha, có nghĩa là hoa. Nó có thể chỉ tới: