Flying Fish Cove là địa điểm định cư chính của đảo Christmas, Australia. Nhiều bản đồ chỉ thể hiện là "The Settlement".[1] Đây là điểm định cư đầu tiên của người Anh trên đảo, được thiết lập vào năm 1888.

Địa hình đảo Christmas
Bản đồ Quần đảo Christmas thể hiện vị trí của Flying Fish Cove ('The Settlement')

Khoảng một phần ba trong tổng số 1.600 dân của đảo sống tại Flying Fish Cove. Nó nằm ở phía đông bắc của đảo, có một nhỏ bến cảng phục vụ khách du lịch với những du thuyền, một sân bay cách vài km ở phía đông nam Flying Fish Cove.[2]

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Christmas Island settlement [electronic resource] /​ produced by the Royal Australian Survey Corps under the direction of the Chief of the General Staff. Ed. 2-AAS. Canberra: Royal Australian Survey Corps, 1983. Scale 1:10 000 transverse Mercator proj. "Series R911"
  2. ^ http://trove.nla.gov.au/ndp/del/article/37980090?searchTerm=flying%20fish%20cove&searchLimits= for the Western Mail ngày 19 tháng 1 năm 1917 page 24, article and photo

Đọc thêmSửa đổi

  • Golder Associates.(1995) Landslide risk assessment, Flying Fish Cove, Christmas Island, Indian Ocean: submitted to Australian Construction Services. Leederville, W.A.: Golder Associates. "October 1995"