GAP

trang định hướng Wikimedia

GAP có thể là:

 • Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practices).
 • EurepGAP: quy trình thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà buôn bán lẻ thuộc Liên minh Châu Âu.
 • AseanGAP: thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn của Khu vực các nước Đông Nam Á (ASEAN);
 • ChinaGAP: thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn của Trung Quốc;
 • Fresh – Care: thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn của Úc;
 • IndonGAP: thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn của Indonesia;
 • VF – GAP: thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn của Singapore;
 • ThaiGAP: thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn của Thái Lan;
 • SALM: thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn của Malaysia;
 • USGAP: quy trình thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn của Mỹ;
 • JGAP: quy trình thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn của Nhật Bản;
 • IndiaGAP là quy trình thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn của Ấn độ;
 • VietGAP là quy trình thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn của Việt Nam.
 • Tỉnh lỵ của tỉnh Hautes-Alpes, thuộc vùng hành chính Provence-Alpes-Côte d'Azur của nước Pháp
 • Quận Gap là một quận của Pháp, nằm ở tỉnh Hautes-Alpes, ở vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur
 • Gap Inc. hay Gap là một nhà bán lẻ quần áo và phụ kiện đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ
 • Tổng Gap-Centre là một tổng ở tỉnh Hautes-Alpes trong vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur