EurepGAP là một tiêu chuẩn chung cho hoạt động quản lý trang trại được phát minh vào cuối những năm 1990 bởi một số chuỗi siêu thị của châu Âu và các nhà cung cấp chính của họ. GAP là viết tắt của cụm từ Good Agricultural Practices (Thực hành nông nghiệp tốt). Mục đích của tiêu chuẩn này là để mang lại một tiêu chuẩn chung cho các nhà cung cấp khác nhau, vấn đề đang gây ra rắc rối cho các nông dân thời bấy giờ. Hiện nó là chương trình chứng nhận trang trại được thực hiện rộng rãi nhất trên thế giới. Phần lớn các khách hàng nông nghiệp của châu Âu hiện tại đều được yêu cầu có bằng chứng nhận EurepGAP như một điều kiện tiên quyết để giao thương.

EurepGAP đã được phát triển bằng cách sử dụng hướng dẫn Phân tích và kiểm soát nguy hiểm (HACCP) của Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc, và được quản lý theo tiêu chuẩn ISO Guide 65 cho các chương trình xác nhận tiêu chuẩn. Không như các hệ thống chứng nhận trang trại khác, tiêu chuẩn ẺurepGAP có những quy định dứt khoát cho những người trồng để thực hiện, và mỗi đơn vị sản xuất đều được đánh giá bởi kiểm toán viên của bên thứ ba độc lập. Các kiểm toán viên làm việc cho công ty chứng nhận thương mại, được cấp phép bởi Ban thư ký EurepGAP để tiến hành cấp chứng chỉ kiểm toán cho những nơi đủ tiêu chuẩn.

Vào tháng 9 năm 2007, EurepGAP đổi tên thành GlobalGAP. Quyết định này được thực hiện để phản ánh vai trò mở rộng quốc tế của nó trong việc thiết lập việc thực hành nông nghiệp tốt giữa các nhà bán lẻ và các nhà cung cấp của họ. Một loạt các tiêu chuẩn có thể được truy cập trực tuyến.[1]

Váo tháng 2 năm 2009 GLOBALGAP công bố 'ChinaGAP' following successful completion of the benchmarking of ChinaGAP against the GLOBALGAP Good Agricultural Practice reference code.[2]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ GLOBALGAP. “Integrated Farm Assurance Standards”. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2009. 
  2. ^ ChinaGAP. “China Ready for Good Agricultural Practice Certification”. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2011. 

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi