Trình gỡ lỗi GNU (GNU Debugger) hay còn gọi là GDB là một chương trình gỡ lỗi chuẩn cho hệ thống phần mềm GDB. Nó là một trình gỡ lỗi di động có thể chạy trên nhiều hệ điều hành dạng Unix và có thể dùng cho nhiều ngôn ngữ lập trình như Ada, C, C++, Objective-C, Free Pascal, Fortran, Java...

Lịch sửSửa đổi

GDB được tạo ra bởi Richard Stallman vào năm 1986 như là một phần của hệ thồng GNU. Nó là một phần mềm tự do được công bố theo giấy phép GNU.

Thông tin kỹ thuậtSửa đổi

Đặc tínhSửa đổi

Gỡ lỗi từ xaSửa đổi

Giao diện đồ họa cho người dùngSửa đổi

Một vài ví dụ về câu lệnhSửa đổi

gdb program gỡ lỗi cho program (gọi từ shell)
run -v chạy chương trình với tùy chọn v
bt back trace
info registers dump all registers
disass $pc-32, $pc+32 disassemble