GW170608 là một tín hiệu sóng hấp dẫn được ghi nhận vào ngày 8 tháng 6 năm 2017 lúc 02:01:16.49 UTC bởi hai trạm quan sát Advanced LIGO. Tín hiệu phát ra từ quá trình sáp nhập của hai hố đen với khối lượng .[1][2] Hố đen hình thành sau sáp nhập có khối lượng khoảng 18 lần khối lượng Mặt Trời. Khoảng 1 lần khối lượng Mặt Trời được chuyển đổi thành dạng năng lượng mang đi bởi sóng hấp dẫn.[3]

GW170608
GW170608 spectrograms.png
GW170608 đo được bởi các trạm quan sát LIGO Hanford và Livingston.
Tên gọi khácGW170608
Kiểu sự kiệnSóng hấp dẫn
Thời điểm đo được
Ngày8 tháng 6 năm 2017
Lúc02:01:16.49 UTC
Kéo dài trong~ 2 s ở tần số 30 Hz
Đo bởiLIGO
Tính chất vật lý
Tổng năng lượng phát ra~ 0,85 M × c2 dưới dạng sóng hấp dẫn
Tần sốTừ 30 đến 1013 Hz
Tốc độ sóngbằng tốc độ ánh sáng c
Tỷ số biến dạnghpeak ~ 3 x 10-22 đo bởi LIGO
Tham số nguồn phát
Nguồn phátHệ hai lỗ đen hợp nhất
Khoảng cáchz ~ 0,07 (xấp xỉ 340 Mpc hay 1,1 tỷ năm ánh sáng)
Khối lượng của hệ[Ct 1]
Hố đen 1~ 12 M
Hố đen 2~ 7 M
Hố đen cuối~ 18 M
Tham khảo: APJ.[1] GW170608 Fact sheet

Phát hiện sự kiệnSửa đổi

Tín hiệu đã không được phần mềm phân tích phát hiện một cách tự động, khi lúc đó thiết bị ở trạm Hanford đang trải qua kiểm định ở một số tần số và dữ liệu từ thiết bị đã không được phân tích. Tín hiệu ban đầu được nhận ra bằng cách kiểm tra hình ảnh từ dữ liệu của trạm Livingston. Sau đó các nhà khoa học lần tìm lại dữ liệu ở trạm Hanford để tìm dấu vết trùng khớp ở thời điểm xảy ra.[4] Các kiểm tra sau đó xác định rằng các kiểm định ở thiết bị của trạm Hanford không làm ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu thu được tín hiệu của trạm Hanford.[5]

Thông báoSửa đổi

Đây là tín hiệu SHD đầu tiên mà sự thông báo phát hiện ra được đăng trên ấn bản điện tử arXiv trước khi bài báo khoa học được đăng chính thức trên một tạp chí uy tín.[6]

Các hệ quả của thuyết tương đối rộng đều vượt qua các kiểm nghiệm từ dữ liệu thu được của tín hiệu sóng hấp dẫn GW170608.[1][6]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Trong hệ quy chiếu nguồn phát.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă â Abbott, Benjamin P. (ngày 18 tháng 12 năm 2017). “GW170608: Observation of a 19-solar-mass Binary Black Hole Coalescence”. The Astrophysical Journal Letters. LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration. 851 (2). arXiv:1711.05578. Bibcode:2017ApJ...851L..35A. doi:10.3847/2041-8213/aa9f0c.
  2. ^ “LIGO and Virgo announce the detection of a black hole binary merger from ngày 8 tháng 6 năm 2017”. LIGO Lab | Caltech. ngày 15 tháng 11 năm 2017. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2017.
  3. ^ “LIGO and Virgo announce the detection of a black hole binary merger from ngày 8 tháng 6 năm 2017”. ngày 16 tháng 11 năm 2017. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2017.
  4. ^ “GCN notices related to LIGO/Virgo Alert of GW170608”. Gamma-ray Burst Coordinates Network. Goddard Space Flight Center, NASA. ngày 6 tháng 6 năm 2017. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2017.
  5. ^ “LIGO and Virgo announce the detection of a black hole binary merger from ngày 8 tháng 6 năm 2017”. ngày 16 tháng 11 năm 2017.
  6. ^ a ă “GW170608—The underdog”. Christopher Berry. ngày 16 tháng 11 năm 2017.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> được định nghĩa trong <references> có tên “GCN_170608” không có nội dung.