Hertz

đơn vị đo tần số

Hertz hay héc, ký hiệu Hz, là một đơn vị đo tần số (thường ký hiệu là f) trong hệ SI, lấy tên theo nhà vật lý người Đức Heinrich Rudolf Hertz. Đơn vị đo Hertz cho biết số lần dao động thực hiện được trong 1 giây.

Hertz
Hệ thống đơn vịHệ SI
Đơn vị củaTần số
Kí hiệuHz 
Được đặt tên theoHeinrich Hertz
Trong hệ SIs−1

Thứ nguyên (đơn vị đo): f = 1/s

Các đơn vị đo tần số thông dụng khác như: 1KHz=1000 Hz, 1 MHz=1000000 Hz, 1 GHz=1000000000 Hz, 1THz=1000000000000 Hz.

Tham khảoSửa đổi