Gaius Octavius (quan bảo dân 216 TCN)

Quan bảo dân 216 TCN

Gaius Octavius (h.đ. 216 TCN) là một sĩ quan quân đội La Mã vào khoảng thế kỷ thứ 3 TCN. Ông là con trai của hiệp sĩ Gaius Octavius và là cháu nội của quan tài vụ Gnaeus Octavius Rufus, đồng thời là cha của Gaius Octavius—một viên quan địa phương, ông nội của pháp quan Gaius Octavius và ông cố nội của hoàng đế La Mã Augustus (trị vì 27 TCN–CN 14). Khi Marcus Antonius tìm cách miệt thị Augustus, ông ta đã nói rằng Octavius là một người được thả tự do và là người làm dây thừng tại Thurii.[1][2]

Gaius Octavius
Tư cách công dânLa Mã cổ đại
Nghề nghiệpQuan bảo dân quân đội
Năm hoạt động216 TCN
Kỷ nguyênCộng Hòa
Con cáiGaius Octavius
Cha mẹGaius Octavius
Người thânGnaeus Octavius Rufus (ông nội);

Gnaeus Octavius (chú ruột);

Gnaeus Octavius (anh em họ một đời)

Trong Chiến tranh Punic lần thứ hai, Octavius với cương vị quan bảo dân quân đội tham chiến trận Cannae thảm khốc, trở thành một trong số ít người sống sót. Khi người Carthago tiến vào doanh trai La Mã, Octavius và đồng sự, quan bảo dân Sempronius Tuditanus, đã mở đường máu thoát ra ngoài an toàn về Canusium. Ông phụng sự cho pháp quan Lucius Aemilius PapusSicily năm 205 TCN, nhưng không rõ sau đó ông có tham dự cuộc viễn chinh nào khác hay không.[1][2]

Cũng xemSửa đổi

Phụ chúSửa đổi

  1. ^ a b Smith 1870, p. 9
  2. ^ a b Suetonius 121, 2.2

Đọc thêmSửa đổi

  • ^ Smith, William (1870). Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. III. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 4 năm 2015. Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2015.
  • ^ Suetonius (121). The Life of Augustus.