Gangnam (Giang Nam) hay Gangnam ba quận là khu vực của ba "gu" (khu, chính quyền địa phương) ở Seoul, Hàn Quốc, được gọi riêng là Gangnam-gu, Seocho-guSongpa-gu và thường gọi chung là "Gangnam". Gangnam đúng là một địa danh Trung-Hàn có nghĩa là "phía nam của dòng sông".

Khu vực này nổi tiếng với giá cả bất động sản đắt đỏ. Các phương tiện truyền thông thường xuyên đề cập đến khu vực này khi đề cập những chủ đề về bất động sản. Khu vực đã được phát triển rất nhanh chóng một cách có tổ chức kể từ năm 1970 bởi chính phủ và bây giờ là nhà của nhiều công ty và mục tiêu của nhà đầu tư bất động sản. Cư dân của khu vực này được người Hàn Quốc coi là rất giàu có.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi