Gautier de Coincy

Gautier de Coincy (1177-1236) là một viện phụ, nhà thơnhà soạn nhạc người Pháp. Ông là một tác giả lớn của văn học thời trung cổPháp, chủ yếu được biết đến với sự cống hiến cho Maria.

Gautier de Coinsi.

Ông đã biên soạn Les Miracles de Nostre-Dame hay The Miracles of Notre Dame (The Miracles of Our Lady) được biết như là Phép lạ của Đức Mẹ. Trong tập này là những bài thơ ca ngợi Đức Trinh Nữ Maria.

Các tác phẩm của ông thường nói về sự đam mê, lòng bao dung và có tính lãng mạn; sau đó đã được phổ biến thịnh hành trong triều đình.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Arlette P. Ducrot-Ganderye, Études sur les « Miracles de Notre Dame » de Gautier de Coinci, Helsinki, 1932 (Réimpression: Slatkine, Genève, 1980).
  • Jean-Louis Benoit, L'Art littéraire dans les miracles de Nostre Dame de Gautier de Coinci, 619 pages, Presses Universitaires du Septentrion, Lille, 1998 - ISBN 2-7295-2044-9
  • Paul Collet, Glossaire et index critiques des œuvres d'attribution certaine de Gautier de Coinci, Droz, Genève, 2000 - ISBN 2-600-00358-4.
  • Nancy B. Black, Woman as savior: the Virgin Mary and the empress of Rome in Gautier de Coinci's Miracles, Romanic Review, 88:4, 1997, p. 503-517.
  • Gaston Paris et Ulysse Robert, Miracles de Nostre Dame par personnages, 7 vol., SATF, Paris, 1876-1883 (con las correcciones propuestas en: Rudolf Glutz, Miracles de Nostre Dame par personnages. Kritische Bibliographie und neue Studien zu Text, Entstehungszeit und Herkunft, Akademie-Verlag, Berlin, 1954)
  • The Harp Consort, Andrew Lawrence-King, director: Miracles of Notre-Dame (Harmonia Mundi U.S.A.)

Liên kết ngoàiSửa đổi