Giám đốc công nghệ (tiếng Anhchief technology officer hay viết tắt CTO) là vị trí quản lý cao cấp trong một công ty hay tổ chức với công việc điều hành tập trung vào các vấn đề liên quan đến khoa họccông nghệ.[1]

Công việc của một CTO

sửa

Chỉ đạo việc thực hiện chiến lược công nghệ trên các nền tảng công nghệ

Xây dựng và quản lý đội ngũ hàng đầu về công nghệ, điều hành hoạt động nghiên cứu và phát triển

Dự đoán và phản ứng lại những thay đổi lớn về công nghệ để đảm bảo duy trì sự dẫn đầu của công ty trong môi trường cạnh tranh

Định nghĩa những tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo chúng được thực hiện nghiêm ngặt trong hoạt động phát triển sản phẩm

Tham khảo

sửa

Ghi chú

sửa

Đọc thêm

sửa