Êugêniô II (Latinh: Eugenius II) là vị giáo hoàng thứ 99 của Giáo hội Công giáo. Ông là người kế nhiệm Giáo hoàng Paschal I sau khi vị này qua đời vào ngày 11 tháng 2 năm 824. Theo niên giám tòa thánh năm 1806 thì ông đắc cử Giáo hoàng vào năm 824 và ở ngôi Giáo hoàng trong 3 năm vài ngày[1]. Niên giám tòa thánh năm 2003 xác định ông đắc cử Giáo hoàng vào ngày 11 tháng 5 năm 824 và qua đời vào tháng 8 năm 827.

Eugene II
Tựu nhiệm11 tháng 5 824
Bãi nhiệm27 tháng 8 827
Tiền nhiệmPaschal I
Kế nhiệmValentine
Thông tin cá nhân
Tên khai sinh???
Sinh???
Roma, Ý
Mất(827-08-27)27 tháng 8, 827
?
Các giáo hoàng khác lấy tông hiệu Eugene

Giáo hoàng Eugenius sinh tại Rôma. Ông được coi như người khai sinh các chủng viện và thành lập một hội đồng tối cao, để thi hành các khoản Giáo luật. Giả thuyết cho rằng đây là nguồn gốc của Giáo triều Rôma ngày nay. Chính sách của ông không rõ ràng cho lắm để rồi triều Giáo hoàng của ngài chịu sự kiểm soát của Aachen như trước đây đã từng chịu sự khống chế của Constantinopolis.

Trước tình trạng, chính quyền của ngôi Giáo hoàng nằm dưới sự bảo hộ của đế quốc. Tình trạng này có từ thời Đức Leo III. Giáo hoàng Eugenius II đã phải đi đến một thỏa ước dưới triều Hoàng đế Ludwig II Mộ đạo. Đó là bản Hiến chương 11.11.824, trong đó dân Roma (giáo sĩ và giáo dân) được nhìn nhận có quyền bầu cử Giáo hoàng, nhưng vị Giáo hoàng đắc cử trước khi đăng quang, phải tuyên thệ trước mặt hoàng đế. Ngoài ra quyền cai trị các lãnh thổ còn phải chịu sự kiểm soát thường xuyên của người đại diện hoàng đế.

Chú thích

sửa

Tham khảo

sửa
  • 265 Đức Giáo hoàng, Thiên Hựu Nguyễn Thành Thống, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, xuất bản tháng 5 năm 2009.
  • Các vị Giáo hoàng của giáo hội toàn cầu, hội đồng giám mục Việt Nam [1] Lưu trữ 2009-12-14 tại Wayback Machine
  • Tóm lược tiểu sử các Đức Giáo hoàng, Đà Nẵng 2003,Jos. TVT chuyển ngữ từ Tiếng Anh.


Người tiền nhiệm
Paschal I
Danh sách các giáo hoàng
 
Người kế nhiệm
Valentine