Giáo hoàng Piô

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Giáo hoàng Pius)

Piô là cách phiên âm từ Pius trong tiếng Latinh, nghĩa là "lòng sùng đạo", tương tự như piety trong tiếng Anh. Có 12 vị Giáo hoàng lấy tông hiệu là Piô:

Cũng có một ngụy giáo hoàng lấy tên là Piô XIII (1918-2009) lãnh đạo giáo hội ly khai mang tên Giáo hội Công giáo Đích thực.