Giáo trưởng là một danh hiệu hoặc cấp bậc đặt cho một số tổng giám mục trong các giáo hội Kitô giáo. Tùy thuộc vào truyền thống mỗi giáo hội mà danh xưng này có thể biểu thị sự ưu tiên về quyền hạn (giáo quyền) hoặc ưu tiên về nghi lễ (danh dự), hoặc kết hợp cả hai.

Trong tiếng Việt hiện đại, chữ "giáo trưởng" có thể hiểu là người lãnh đạo cao cấp nhất của một tôn giáo, không nhất thiết phải là Kitô giáo. Ở một số quốc gia, chức giáo trưởng có thể là người lãnh đạo tôn giáo nào chiếm đa số trong dân chúng, hoặc người lãnh đạo quốc giáo.

Cần phân biệt "giáo trưởng" với "giáo chủ". Giáo chủ là người sáng lập ra một tôn giáo, người này có thể cũng là giáo trưởng khi đang sống, hoặc là chức giáo trưởng được kế thừa từ giáo chủ hay từ việc bầu cử lên mà có.

Xem thêmSửa đổi