Giêsu hiển dung

Lễ mừng sự kiện 2 tiên tri là Môsê và Êlia xuất hiện bên cạnh để đàm đạo với Chúa Giêsu, lễ này được cử hành vào ngày 6 tháng 8 hằng năm

Giêsu hiển dung, hay biến hình, là một sự kiện được tường thuật trong Tân Ước tại Phúc âm Matthew 17:1-9, Mark 09:02-8, Luca 9:28-36. Theo các văn bản đó, Chúa Giêsu cùng ba tông đồPhêrô, GiacôbêGioan đi lên một ngọn núi (ngày nay là Núi Biến Hình), tại đó ông đã biến đổi dung mạo từ một người bình thường trở thành "chói lọi như mặt trời". Sau đó, hai tiên tri là MosesÊlia xuất hiện bên cạnh để đàm đạo với Giêsu. Ngoài ra còn có một chi tiết về một tiếng nói xuất phát từ đám mây: "Đây là Con yêu dấu của ta..." mà các học giả Kinh Thánh giả định rằng đó là tiếng nói của Chúa Cha. Biến Hình là một trong những phép lạ mà chính Chúa Giêsu thực hiện cho chính bản thân mình và là một trong năm tiêu điểm chính về cuộc đời của Chúa Giêsu, những cột mốc khác là: lúc được Thanh Tẩy, lúc bị đóng đinh tử nạn, lúc phục sinh và lúc lên trời.

Chúa Giêsu hiển dung, tranh vẽ của Carl Bloch năm 1872

Tham khảo

sửa