Giải đua ô tô Công thức 1 Bỉ 2008

Giải đua ô tô Công thức 1 Bỉ năm 2008 là chặng đua thứ mười ba của giải vô địch thế giới Công thức 1 năm 2008. Giải được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9 năm 2008.

Xếp hạng chi tiết Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi

Chặng trước:
Công thức 1 châu Âu 2008
Giải đua xe Công thức 1
2008
Chặng sau:
Công thức 1 Ý 2008
Năm trước:
Công thức 1 Bỉ 2007
Giải đua ô tô Công thức 1 Bỉ Năm sau:
Công thức 1 Bỉ 2009