Giải Nghiên cứu Clay (tiếng Anh: Clay Research Award) là một giải thưởng do Viện Toán học Clay (Clay Mathematics Institute) - một tổ chức tư nhân, bất vụ lợi, ở Cambridge, Massachusetts - trao hàng năm cho các nhà toán học có những nghiên cứu, đóng góp xuất sắc cho ngành toán học. Giải này được lập từ năm 1999.

Các nhà toán học đoạt giải sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa