Giải Grammy cho Bài hát R&B xuất sắc nhất

Giải Grammy dành cho Bài hát R&B xuất sắc nhất được bắt đầu vào năm 1969. Alicia KeysStevie Wonder là những nghệ sĩ đã 3 lần thắng giải.

2000sSửa đổi

1990sSửa đổi

1980sSửa đổi

1970sSửa đổi

1960sSửa đổi

Tham khảoSửa đổi