Giải Grammy cho Bài hát R&B xuất sắc nhất

Giải Grammy dành cho Bài hát R&B xuất sắc nhất được bắt đầu vào năm 1969. Alicia KeysStevie Wonder là những nghệ sĩ đã 3 lần thắng giải.

2000s sửa

1990s sửa

1980s sửa

1970s sửa

1960s sửa

Tham khảo sửa