Giải Louisa Gross Horwitz

Giải Louisa Gross Horwitz (tiếng Anh: Louisa Gross Horwitz Prize) là một giải thưởng khoa học được Đại học Columbia (Hoa Kỳ) trao hàng năm cho một người hoặc một nhóm người nghiên cứu có đóng góp quan trọng vào công cuộc nghiên cứu cơ bản trong các lãnh vực Sinh họcHóa sinh.

Giải này được thành lập do tài sản di tặng của S. Gross Horwitz, và mang tên người mẹ của ông là Louisa Gross Horwitz - con gái của Dr. Samuel D. Gross, một trong số người đồng sáng lập ra "Hiệp hội Y học Hoa Kỳ" (American Medical Association).

Giải này được trao lần đầu vào năm 1967. Cho đến nay đã có 74 người đoạt giải, trong số đó có 39 người (tức khoảng 53%) đã đoạt giải Nobel (29 người đoạt giải Nobel Sinh lý và Y khoa, 10 người đoạt giải Nobel Hóa học). Giải này thường được coi là một giải báo trước cho giải Nobel sẽ tới sau.

Các người đoạt giải sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa