Mở trình đơn chính

Giải Oscar cho phim ngắn mới lạ

Giải Oscar cho phim ngắn mới lạ (tiếng Anh: Academy Awards for Short Film - Novelty) là một trong các giải Oscar được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh trao cho phim ngắn mới lạ hay nhất. Giải này chỉ được trao trong 4 năm, từ năm 1932 tới năm 1935, sau đó bị bãi bỏ.

Dưới đây là danh sách các phim được trao từng năm, tiếp theo là các phim được đề cử trong cùng năm đó:

Tham khảoSửa đổi