Giải Oscar cho phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất


Giải Oscar cho phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất (tiếng Anh: Academy Award for Best Documentary (Short Subject)) là một giải thưởng hàng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh dành cho phim tài liệu ngắn được coi là xuất sắc nhất.

Dưới đây là danh sách các phim tài liệu ngắn đã đoạt giải Oscar, tính theo năm, cùng với các phim tài liệu ngắn khác đã được đề cử (nhưng không đoạt giải). Theo thông lệ, năm ghi trên danh sách này là năm phim được trình chiếu, năm đoạt giải là năm sau.

Các phim đoạt giải và các phim được đề cửSửa đổi

Thập niên 1940Sửa đổi

Thập niên 1950Sửa đổi

Thập niên 1960Sửa đổi

Thập niên 1970Sửa đổi

Thập niên 1980Sửa đổi

Thập niên 1990Sửa đổi

Thập niên 2000Sửa đổi

Thập niên 2010Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi