Giải Oscar cho phim tài liệu hay nhất

Dưới đây là danh sách các phim tài liệu đoạt giải Oscar. Năm ghi trong danh sách này là năm phát giải.

Các phim đoạt giải và các phim được đề cửSửa đổi

Bản mẫu:TOCDecades40

Thập niên 1940Sửa đổi

Năm 1942, có một thể loại phim tài liệu và 4 phim đoạt giải.

Từ năm 1943 chia ra 2 thể loại (phim tài liệu và phim tài liệu ngắn)

Thập niên 1950Sửa đổi

Thập niên 1960Sửa đổi

Thập niên 1970Sửa đổi

Thập niên 1980Sửa đổi

Thập niên 1990Sửa đổi

Thập niên 2000Sửa đổi

2000: Into the Arms of Strangers: Stories of the KindertransportMark Jonathan HarrisDeborah Oppenheimer

2001: Murder on a Sunday Morning (Un coupable idéal)Jean-Xavier de LestradeDenis Poncet

2002: Bowling for ColumbineMichael DonovanMichael Moore

2003 The Fog of War directed by Errol Morris

2004: Born into BrothelsRoss KauffmanZana Briski

2005: March of the Penguins (La marche de l'empereur)Luc Jacquet

2006: An Inconvenient TruthDavis Guggenheim

2007: Taxi to the Dark SideAlex GibneyEva Orner

2008:

2009: The CoveLouie PsihoyosFisher Stevens

Thập niên 2010Sửa đổi

2010: Inside JobCharles H. FergusonAudrey Marrs

Xem thêmSửa đổi

Bản mẫu:Các giải Oscar

Tham khảoSửa đổi