Mở trình đơn chính

Giải PFCS cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Giải PFCS cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất là một giải của Hội các nhà phê bình phim thành phố Phoenix (Hoa Kỳ) dành cho nam diễn viên đóng vai chính trong một phim, được bầu chọn là xuất sắc nhất. Giải này được lập từ năm 2000.

Các người đoạt giảiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi