Giải Sư tử bạc (tiếng Ý: Leone d’Argento) là một số giải của Liên hoan phim Venezia trao cho một số thể loại khác nhau. Giải này không thường xuyên và thay đổi mục đích nhiều lần. Cho tới năm 1995, Giải này được trao cho một số phim được đề cử cho Giải Sư tử vàng (nhưng không đoạt giảì), như một giải hạng nhì. Trong nhiều lần khác nhau, Giải Sư tử bạc cũng được trao cho các phim đầu tay, phim ngắn và cho đạo diễn xuất sắc.

Các phim đoạt giải Sư tử bạcSửa đổi

1953-1957Sửa đổi

Từ năm 1953 tới 1957, Giải Sư tử bạc được coi như giải hạng nhì, trao cho một số phim được đề cử cho Giải Sư tử vàng nhưng không đoạt giải:

1958-1982Sửa đổi

Từ 1958-1982 không trao giải.

1983-1987Sửa đổi

Từ 1983-1989, giải Sư tử bạc được trao cho phim đầu tay hay nhất của một đạo diễn.

1988-1994Sửa đổi

Từ năm 1988, giải Sư tử bạc được trao cho một hoặc nhiều phim được đề cử cho giải Sư tử vàng (nhưng không đoạt giải đó).

Giải Sư tử bạc cho kịch bản hay nhấtSửa đổi

1990 - Sirup của Helle Ryslinge

Giải Sư tử bạc cho phim ngắn hay nhấtSửa đổi

Giải Sư tử bạc cho đạo diễn xuất sắc nhấtSửa đổi

Giải Sư tử bạc: Phát hiện mớiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi