Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 10

Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ mười được tổ chức năm 1991 tại Hồng Kông.

Danh sách các đề cử và giải thưởng sửa

  Đoạt giải
  Đề cử
Phim hay nhất
Phim Tên tiếng Anh
A Phi chính truyện
(阿飛正傳)
Days of Being Wild
Khách đồ thu hận
(客途秋恨)
Song of the Exile
Tần dũng
(秦俑)
The Terracotta Warrior
Ái tại biệt hương đích quý tiết
(愛在別鄉的季節)
Farewell China
Cổn cổn hồng trần
(滾滾紅塵)
Red Dust
Đạo diễn xuất sắc nhất
Đạo diễn Phim
Vương Gia Vệ A Phi chính truyện
Ngô Vũ Sâm Điệp huyết nhai đầu
Hứa An Hoa Khách đồ thu hận
La Trác Dao Ái tại biệt hương đích quý tiết
Nghiêm Hạo Cổn cổn hồng trần
Kịch bản hay nhất
Biên kịch Phim
Trần Văn Cường Miếu nhai hoàng hậu
Hồng Tam Mao
Nghiêm Hạo
Cổn cổn hồng trần
Phương Lệnh Chính Ái tại biệt hương đích quý tiết
Vương Gia Vệ A Phi chính truyện
Ngô Niệm Chân Khách đồ thu hận
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất
Diễn viên Phim
Trương Quốc Vinh A Phi chính truyện
Hứa Quan Văn Tân bát cân bát lưỡng
Chu Tinh Trì Thánh bài
Lương Gia Huy Ái tại biệt hương đích quý tiết
Trương Học Hữu Điệp huyết nhai đầu
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
Diễn viên Phim
Trịnh Du Linh Biểu tả nãi hảo №!
Trương Ngải Gia Miếu nhai hoàng hậu
Trương Mạn Ngọc Ái tại biệt hương đích quý tiết
Lưu Gia Linh A Phi chính truyện
Củng Lợi Tần dũng
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất
Diễn viên Phim
Ngô Mạnh Đạt Thiên nhược hữu tình
Ngô Mạnh Đạt Thánh bài
Trương Học Hữu Thiện nữ u hồn 2: Nhân gian đạo
Trương Học Hữu Tiếu ngạo giang hồ
Lưu Tuân Tiếu ngạo giang hồ
Nhĩ Đông Thăng Xuyên đảo phương tử
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
Diễn viên Phim
Lưu Ngọc Thúy Miếu nhai hoàng hậu
Văn Hi Liên Ái tại biệt hương đích quý tiết
Trương Mạn Ngọc Cổn cổn hồng trần
Trịnh Du Linh Cổ Hoặc đại luật sư
Phan Địch Hoa A Phi chính truyện
Diễn viên mới xuất sắc nhất
Diễn viên Phim
Lưu Ngọc Thúy Miếu nhai hoàng hậu
Văn Hi Liên Ái tại biệt hương đích quý tiết
Ngô Thiến Liên Thiên nhược hữu tình

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa