Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 17

Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ mười bảy được tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 1998 tại Hồng Kông.

Danh sách các đề cử và giải thưởng

sửa
  Đoạt giải
  Đề cử
Phim hay nhất
Phim Tên tiếng Anh
Hương Cảng chế tạo
(香港制造)
Made in Hong Kong
Tống gia hoàng triều
(宋家皇朝)
The Soong Sisters
Thập vạn hỏa cấp
(十万火急)
Lifeline
Cao độ giới bị
(高度戒备)
Full Alert
Xuân quang xạ tiết
(春光乍泄)
Happy Together
Đạo diễn xuất sắc nhất
Đạo diễn Phim
Trần Quả Hương Cảng chế tạo
Đỗ Kì Phong Thập vạn hỏa cấp
Trương Uyển Đình Tống gia hoàng triều
Lâm Linh Đồng Cao độ giới bị
Vương Gia Vệ Xuân quang xạ tiết
Kịch bản hay nhất
Biên kịch Phim
Đỗ Quốc Uy Nam Hải Thập Tam Lang
La Khải Nhuệ Tống gia hoàng triều
Mạch Đương Hùng Hắc kim
Tư Đồ Cẩm Nguyên
Vi Gia Huy
Trâu Khải Quang
Nhất cá tự đầu đích đản sinh
Trần Quả Hương Cảng chế tạo
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất
Diễn viên Phim
Lương Triều Vĩ Xuân quang xạ tiết
Trương Quốc Vinh Xuân quang xạ tiết
Lưu Thanh Vân Cao độ giới bị
Lương Gia Huy Hắc kim
Tạ Quân Hào Nam Hải Thập Tam Lang
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
Diễn viên Phim
Trương Mạn Ngọc Tống gia hoàng triều
Tôn Giai Quân Hắc kim
Thư Kỳ Phi nhất bàn ái tình tiểu thuyết
Ngô Thiến Liên Bán sinh duyên
Lưu Gia Linh Tự sơ
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất
Diễn viên Phim
Khương Văn Tống gia hoàng triều
Trương Chấn Xuân quang xạ tiết
Tằng Chí Vĩ Nhiệt huyết tối cường
Phan Xán Lương Nam Hải Thập Tam Lang
La Gia Anh Ngã ái trù phòng
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
Diễn viên Phim
Mai Diễm Phương Bán sinh duyên
Kim Yến Linh Tống gia hoàng triều
Dương Tử Quỳnh Tống gia hoàng triều
Lý Ỷ Hồng Tự sơ
Lý Ỷ Hồng Thần thâu điện ảnh
Diễn viên mới xuất sắc nhất
Diễn viên Phim
Lý Xán Sâm Hương Cảng chế tạo
Hoàng Trác Lăng Thập vạn hỏa cấp
Trương Sân Duyệt Cầu luyến kỳ
Vương Hiệp Hỉ Thần thâu điện ảnh
Lâm Bảo Lân Đối bất khởi, đa tạ nễ

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa