Gia đình Walton

Gia đình Walton là gia đình giàu nhất trên thế giới, do tiền thừa kế từ BudSam Walton, hai anh em thành lập Walmart, doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất trên thế giới.[1] Ba người còn sống nổi tiếng nhất trong gia đình này (Jim, Rob, và Alice) thường được xếp trong danh sách Forbes 400 từ năm 2001; John (mất 2005) và Helen (mất 2007) cũng được xếp vào danh sách này khi còn sống. Sau khi John qua đời, vợ Christy thay mặt cho ông.

Nhìn chung, gia đình Walton giữ hơn 50% cổ phần của công ty và có giá trị tải sàn ròng tổng cộng là 150 tỷ Mỹ kim (vào tháng 8 năm 2013).[2] Vào năm 2010, sáu người trong gia đình Walton có giá trị tài sản ròng bằng 28% hoặc 41% gia đình Mỹ nhìn chung (tùy cách tính).[3]

Cây phả hệ WaltonSửa đổi

 
 
 
 
 
 
Samuel Robson (Rob) Walton
(sinh 1944)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 con
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carolyn Funk (ly dị)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Thomas Walton
(8 tháng 10 năm 1946 – 27 tháng 6 năm 2005)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luke Walton
 
 
 
 
 
 
Samuel Moore (Sam) Walton
(29 tháng 3 năm 1918 – 6 tháng 4 năm 1992)
 
 
Christy Walton
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helen Robson Kemper
(3 tháng 12 năm 1919 – 19 tháng 4 năm 2007)
 
 
Alice Louise Walton
(sinh 7 tháng 10 năm 1949)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
không rõ (ly dị)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
James Carr (Jim) Walton
(sinh 1948)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 con
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lynne McNabb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ann Walton Kroenke
(sinh 1949)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josh Kroenke
 
 
 
 
 
 
James Lawrence (“Bud”) Walton
(20 tháng 12 năm 1921 – 21 tháng 3 năm 1995)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitney Kroenke Burditt
 
 
 
 
 
 
 
 
Audrey Walton
 
 
E. Stanley Kroenke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nancy Walton Laurie
(sinh 1952)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth Paige Laurie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bill Laurie
 
 
 
 
 

Tiền của gia đình WaltonSửa đổi

Theo Forbes 400, các tỷ phú hiện tại trong gia đình Walton là:

Tổng cộng là 201,4 tỷ USD.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “The Richest Family In The World 2011 – Worth $93 billion” (bằng tiếng Anh). The Richest. 
  2. ^ “Bloomberg Billionaires: Today's Ranking of the World's Richest People”. Bloomberg.com (bằng tiếng Anh). Bloomberg L.P. Ngày 23 tháng 8 năm 2013. 
  3. ^ Bivens, Josh (ngày 17 tháng 7 năm 2012). “Inequality, exhibit A: Walmart and the wealth of American families” (bằng tiếng Anh). Viện Chính sách Kinh tế. Truy cập ngày 3 tháng 12 năm 2013.  Có hai số khác nhau 28% và 41% vì bao gồm hoặc bỏ qua số tiền nợ ròng của các gia hộ có giá trị tài sản ròng âm.
  4. ^ a ă â b c d đ “The World's Billionaires”. Forbes (bằng tiếng Anh) (Forbes, Inc.). Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2014.