Giao tiếp ở người

Hình thức trao đổi thông tin của con người

Giao tiếp ở người là lĩnh vực nghiên cứu cách con người giao tiếp. Giao tiếp của con người được bắt nguồn từ những ý định hợp tác và chia sẻ.

Con người có các khả năng giao tiếp mà các loài vật khác không có, chẳng hạn như con người thể giao tiếp với nhau các vấn đề như thời gian và địa điểm như thể đây là những vật hữu hình. Người ta cho rằng con người giao tiếp là để cầu viện sự trợ giúp, để báo tin cho người khác, và chia sẻ các thái độ nhằm gắn kết chặt chẽ hơn.[1] Giao tiếp là một hoạt động chung, phần lớn phụ thuộc vào khả năng giữ sự chú ý chung, chia sẻ kiến thức nền tảng và kinh nghiệm chung để có được nội dung xuyên suốt và giúp sự trao đổi có ý nghĩa.[2]

Các loại hìnhSửa đổi

Giao tiếp ở người có thể được chia ra thành các loại sau:

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Origins of Human Communication”. MIT Press. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2016.
  2. ^ Clark (1996). Using Language. Cambridge University Press.

Đọc thêmSửa đổi