Glazov (tiếng Nga: Глазов) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Cộng hòa Udmurt. Thành phố có dân số 100.894 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn thứ 64 của Nga theo dân số năm 2002.

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:Cộng hòa Udmurt