Gliese 667 Ce là một hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời (ngoại hành tinh) trong quỹ đạo quanh ngôi sao Gliese 667 C, một sao lùn đỏ, một thành phần của hệ thống sao Gliese 667 và có trụ sở tại chòm sao Thiên Yết nó nằm cách khoảng 22,1 năm ánh sáng (6,8 parsec) từ Trái Đất.

Gliese 667 Ce
Khám phá[1]
Khám phá bởiGuillem Anglada-Escudé

Mikko Tuomi Enrico Gerlach Rory Barnes René Heller James S. Jenkins Sebastian Wende Steven S. Vogt R. Paul Butler Ansgar Reiners

Hugh R. A. Jones
Ngày phát hiện2013
Kĩ thuật quan sát
Vận tốc xuyên tâm
Đặc trưng quỹ đạo
0,213 (± 0,02) AU
Độ lệch tâm0,02 (0,02-0,22)
62,24 (0,75-0,55) ngày
Đặc trưng vật lý
Khối lượngx 0,008 5 (−0,004 4 +0,005) Khối lượng Sao Mộc

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa