Gornji Milanovac (tiếng Serbia:) là một thị xãkhu tự quản của Serbia. Thị xã Gornji Milanovac có diện tích km2, dân số là 23.892 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là người. Đây là thủ phủ hành chính của quận

Tham khảoSửa đổi


Đô thịcác thành phố của Serbia