Gottfried Schatz

Gottfried Schatz (sinh ngày 18.8.1936 tại Strem, Áo) là nhà hóa sinh người Áo-Thụy Sĩ đã đóng vai chính trong việc làm sáng tỏ việc phát sinh ti thể và là người đồng phát hiện ADN ti thể[1].

Cuộc đời và Sự nghiệpSửa đổi

Sau khi đậu bằng tiến sĩ hóa họchóa sinhĐại học Graz (Áo), ông làm nghiên cứu hậu tiến sĩ ở Đại học Wien và ở "Viện Y tế công cộng" của thành phố New York. Năm 1968, ông di cư sang Hoa Kỳ để đảm nhiệm chức giáo sư ở Đại học Cornell tại Ithaca, New York. Sáu năm sau, ông trở lại châu Âu để làm giáo sư ở trung tâm Sinh học Biocenter mới thành lập thuộc Đại học Basel từ năm 1983 tới 1985. Từ năm 1984 tới 1989 ông làm tổng thư ký của Tổ chức Sinh học phân tử châu Âu. Sau khi nghỉ hưu, năm 2000, ông làm chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Thụy Sĩ tới năm 2003.

Ông là tác giả của trên 200 xuất bản phẩm chuyên môn cũng như 2 sách tiểu luận phổ biến khoa học. Quyển tự truyện khoa học của ông nhan đề "Interplanetary travels"[2] được xuất bản năm 2000.

Giải thưởng và Vinh dựSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Ellen Haslbrunner, Hans Tuppy and Gottfried Schatz (1964 at the Institut for Biochemistry at the Medical Faculty of the University of Vienna in Viên, Áo): "Deoxyribonucleic Acid Associated with Yeast Mitochondria" (PDF) Biochem. Biophys. Res. Commun. 15, 127 - 132.
  2. ^ Gottfried Schatz: Interplanetary travels - A scientific autobiography (Selected Topics in the History of Biochemistry, edited by G. Semenza and R. Jaenicke: Personal Recollections VI - Comprhensive Biochemistry Vol.41, Chapter 9, p. 449-530 - Elsevier Science B.V., 2000)
  3. ^ Science Information Service Basel, Switzerland, 25.08.2009
  4. ^ Kulturstiftung "Pro Europa"

Tác phẩmSửa đổi

  • Gottfried Schatz: Feuersucher: Die Jagd nach dem Geheimnis der Lebensenergie - NZZ Buchverlag, Zürich, 2011 - ISBN 3038236772
  • Gottfried Schatz: A Matter of Wonder. What Biology Reveals about Us, Our World, and Our Dreams (Translated by A. Shields). S. Karger AG, Basel, 2011 – ISBN 978-3-8055-9744-9
  • Gottfried Schatz: Jeff’s View on Science and Scientists,. Elsevier BV/FEBS 2006 - ISBN 978-0-444-52133-0
  • Gottfried Schatz: Jenseits der Gene. Essays über unser Wesen, unsere Welt und unsere Träume, NZZ Libro, 2008 - ISBN 978-3038234531; Audio Version on CD: Kein & Aber, 2008 - ISBN 978-3036912462
  • Gottfried Schatz: Die Welt in der wir leben: Ein Biologe über unser Wesen, unsere Träume und den Grund der Dinge - Herder, 2010 - ISBN 3451057921

Liên kết ngoàiSửa đổi