Huy chương Edmund B. Wilson

Huy chương Edmund B. Wilson là một giải thưởng hàng năm của Hội Sinh học tế bào Hoa Kỳ dành cho các đóng góp quan trọng vào ngành Sinh học tế bào. Giải được đặt theo tên nhà di truyền học Edmund Beecher Wilson.

Các người đoạt Huy chươngSửa đổi

Tham khảo & Liên kết ngoàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi