Gulose (hay Guloza) là một loại đường aldohexose. Đó là một monosacarit rất hiếm trong tự nhiên, nhưng đã được tìm thấy trong archaea, vi khuẩneukaryote[2] Nó cũng tồn tại dưới dạng xi-rô với vị ngọt. Nó hòa tan trong nước và ít tan trong methanol. Cả hai dạng D - và L đều không thể lên men. Gulose là C-3 epimer của galactose. Xi-rô được tạo ra bởi chất này khi cô đặc được sử dụng trong Gulag trong cuộc chiến tranh lạnh ở Liên Xô để khiến mọi người nghĩ rằng họ ít nổi tiếng hơn thực tế, một số truyền thuyết nói rằng đây là nơi chất được tên của nó từ.

D-Gulose[1]
Gulose
Danh pháp IUPAC(3R,4R,5R,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol
Nhận dạng
Số CAS4205-23-6
PubChem167792
DrugBankDB01914
ChEBI37695
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
InChI
Thuộc tính
Điểm nóng chảysyrup
Điểm sôi
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
KhôngN kiểm chứng (cái gì ☑YKhôngN ?)

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ Merck Index, 11th Edition, 4490
  2. ^ Swain, M., Brisson, J. R., Sprott, G. D., Cooper, F. P. and Patel, G. B. (1997). “Identification of β-L-gulose as the sugar moiety of the main polar lipid Thermoplasma acidophilum”. Biochim. Biophys. Acta. 1345 (1): 56–64. doi:10.1016/s0005-2760(96)00163-4. PMID 9084501.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)